מידע משפטי

פרטיות
התחייבות לשמירה על פרטיות ב- ב"במיוחד בשבילי" ("האתר" או JUST4ME.CO.IL)
האתר "במיוחד בשבילי"(להלן:" just4me.co.il"") מחויב לשמירה על פרטיות.
ההתחייבות כאמור נתונה לעדכונים ושינויים מעת לעת, על כן הנך מתבקש לחזור ולבדוק מעת לעת.
המידע שנאסף מהחברים באתר במהלך רישומם מחולק לארבע יחידות שלהלן:
1. מידע סודי: שמך, כתובתך ומספר טלפון הינם מידע סודי, אשר לא יסווג ב"פרופיל". אנו רשאים לצור עמך קשר לצרכים אדמיניסטרטיביים הנוגעים לחשבונך. כמו כן, המידע ינוצל על ידנו בכדי לאפיין את ניסיונך עם האתר. המידע הסודי לא יימכר ולא יגיע לידיעת ולא יהיה נגיש בכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו . אנו נחשוף את המידע הפרטי שלך אך ורק אם נדרש לכך עפ"י דין.
2. כתובת דואר אלקטרוני: אנו מתחייבים לא לחשוף ולא למכור ולא נאפשר גישה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך על ידי צד ג' כלשהו. אולם, בעת משלוח הודעות באמצעות המערכת שלנו לחבר אחר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצוין בהודעה, על מנת שמקבל ההודעה יוכל להשיב לך. צפה לקבל מאתנו הודעות על חידושים באתר והמלצות.
3. מידע ה"פרופיל": ה"פרופיל" שלך נגיש לשאר החברים הרשאים לעיין בו באתר. פרופיל החברים כולל: תיאור ותמונות, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ושאר מידע הנדרש לצורך קביעת התאמה בין אישית. הפרופיל הנצפה שלך אינו כולל מידע מזהה, פרט לשם הנבחר על ידך בשעת הרישום.
4. מידע בנוגע לגבייה: ברכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי תתבקש להעביר מידע פיננסי, כגון: מספר כרטיס אשראי. אנו משתמשים בשיטות טכנולוגיה מעודכנות ביותר לאבטחת מידע, שתכליתן לשמור על פרטי כרטיס האשראי שלך, בשעת העברת הנתונים המאוחסנים בשרתים. טכנולוגיה זו, הנמצאת בשימושן של חברות רבות אחרות, מהאתר משתמש בגורם מתווך לצורכי סליקת העסקאות באמצעות כרטיסי האשראי.
צור עמנו קשר
כאשר אתה יוצר עם האתר קשר דרך "צרו קשר", אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני והמידע שהוזן על מנת להשיב לשאלות או בעיות הנוגעות לאתר.בנוסף, סוג מסוים של נתונים, כגון: הדפדפן, סוג המחשב ומערכת ההפעלה נאגרים באופן אוטומטי. מידע מסוג זה עוזר לנו להשיב לך על שאלותיך, במיוחד שאלות הנוגעות לבעיות טכניות. תיעוד סוג הדפדפן ושאר נתונים תוכניים מאפשר ניתוח בעיות הקשורות לשרתים שלנו, ניהול אבטחה ושיוך דמוגרפי. כמו כן, לעיתים, אנו אוספים מידע מסוג זה לצרכים עסקיים פנימיים אשר אינם נגישים לשום גורם מחוץ לארגון האתר. אנו נחשוף מידע זה רק אם נדרש לעשות זאת על פי דין.
מידע על נסיעות
כאשר תבצע הזמנה לאחד מהטיולים שלנו, תתבקש לתת את הפרטים הבאים: שם, מידע לצורך יצירת קשר ופרטי כרטיס האשראי לצורכי חיוב. אנו חולקים מידע זה עם סוכנויות נסיעות, החולקות מידע זה עם חברות תעופה, בתי מלון וכו''. בנסיבות כאמור, יש לצפות כי כל אחד מהגופים האלה עלול ליצור עמך קשר באמצעות הטלפון, פקס, דואר אלקטרוני או רגיל בהקשר לנסיעה.
אבטחה
אנו משתמשים ב-"Cookies"  על מנת לפשט את חוויית הגלישה של המשתמש. תוכל להגדיר את הדפדפן במאפיין דוחה "קוקיס", אך השירות לא יתפקד כראוי.
הנתונים של האתר מאוכסנים מאחורי Firewalls בכדי למנוע איבוד, או שימוש לרעה ושינוי במידע הנמצא בשליטתנו. אימצנו לרשותנו אמצעי מנע המגביל את הגישה למידע רגיש ואשר מאתר ומונע גישה ופעולות מסוימות ע"י משתמשים אשר אינם מורשים. האמצעים שברשותנו עולים על הסטנדרטים בתעשייה. לא עלתה שום טענה בנוגע למידת חדירותה של המערכת במקרים יוצאי דופן או כנגד יכולת עמידותה כנגד התקפות בעתיד.
קישורים
"במיוחד בשבילי" מכילה קישורים לאתרים אחרים. ברגע שאתה מקיש על אחד מהקישורים כאמור, אתה נכנס לאתר אחר. אנו מבקשים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים, מאחר שהתחייבותם כאמור עלולה להיות שונה משלנו. אין האתר נושא אחריות על גורמים אלה.
הגן על עצמך מפני דואר זבל
כדאי לך לשמור מפני גילוי או חשיפה כל שהיא הנוגעת לכתובת הדואר האלקטרוני שלך או כל מידע אחר בצ'אטים, במסמכים ציבוריים או בכל מקום אחר, אלא אם כן, המידע כאמור יאובטח כראוי גורמים מסוימים עלולים להשתמש במידע שנחשף באופן האמור לצרכים שונים, לרבות דואר זבל. אין האתר נושא אחריות על מידע אותו לא אבטח המשתמש כראוי.

להקפאת חברות ולאי קבלת שירותים או כל תקשורת מאתנו:
יש לגשת ל"הפרופיל שלי" ולבחור באפשרות "הקפאת חברות" או "התנתקות".
שינויים ועדכונים
הנך רשאי לשנות או לעדכן את כל המידע האישי שלך (למעט את שמך הפרטי ואת שם המשפחה), במהלך הגלישה באתר ע"י בחירת "הפרופיל שלי".
הודעות לגבי שינויים
אם נשנה באופן מהותי את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות או האופן שבו אנו משתמשים בנתונייך האישיים, אנו נדאג להציג הודעה באתר 30 ימים קודם לכן.
יצירת קשר עם האתר
בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה, מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר, עליך תחילה ליצור קשר עם just4me.co.il"ע"י הקלקה על "צרו קשר", או באמצעות משלוח אימייל לכתובת: support@just4me.co.il

 

תנאי השימוש בשירות של Lavedavka.co.il
השירות של האתר (להלן: "השירות") הינו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו.
מסמך זה הינו מסמך משפטי ("הסכם") בינך לבין האתר. אנא קרא אותו בעיון רב לפני הרישום לשירותjust4me.co.il על ידי רישום לשירות Lovedavka.co.il אתה הופך לחבר בשירות (להלן: "חבר"), והנך מסכים להיות מחויב על ידי התנאים של הסכם זה ("התנאים") כל זמן היותך חבר.
אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תירשם לשירות just4me.co.il. תנאים נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה.
על ידי הרישום והצטרפות כחבר הנך מאשר כי הנך לפחות בן 18 שנים.
השירות ניתן להפסקה על ידי האתר או על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בלא צורך במתן הסבר, בתוקף ממועד משלוח הודעה לצד השני .   Just4me.co.il שומרת על זכותה, להשעות באורח מידי או להפסיק את הגישה לשירות, בלא מתן הודעה, בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידך, אשר תובא לידיעתה.
החברות בשירות של האתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, ואינך רשאי  להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.
הנך אחראי לניתוק של מחשב בו הנך משתמש מגישה לאחרים. בכך תמנע גישה בלתי מאושרת.
כללי התנהגות
כחבר הנך מסכים כי
1. הנך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: "העמוד") של שירות just4me.co.il או שתועבר לחברי השירות.
2. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות just4me.co.il או להעביר לחבר אחר בשירות, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה או פוגעת בקודשי דת, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה, אשר יש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות).
3. תהיה רשאי להשתמש בשירות just4me.co.il בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש.
4. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל מספר טלפון, כתובת, שם משפחה, כתובת אתר או כתובת אימייל ולא תהיה רשאי לכלול כל קוד תוכנה, או אינפורמציה לגבי כל שיטת תקשורת אלטרנטיבית באינטרנט.
5. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות, ולא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה של עירום או המכילה אינפורמציה אישית. Just4me.co.il שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל.
6. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות למעט שימוש בלוח המודעות באתר. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. על מנת להגן על חברים אחרים בשירות, כנגד התנהגות כאמור לעיל just4me.co.il הציבה מגבלה של 30 הודעות ליום על חברים בשירות. בגין כל הפרה של סעיף זה תפצה את  just4me.co.ilבסכום קבוע של 50,000 ₪, זאת גם ללא הוכחת נזק.
7. לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא כל חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל אינפורמציה ששייכת לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של האתר או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.
8. הנך אחראי אישית לכל קשר שבינך לבין חבר אחר בשירות. me.co.il 4 justשומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להסדיר או לתווך כל מחלקות בינך לבין חברים אחרים בשירות.
שיפוי על ידי החבר
תהיה אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע, את Lovedavka.co.il, מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) הנובעים או הקשורים לשימוש בשירות של האתר, לרבות הפרה של תנאי הסכם זה.
תכנים ברשת
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, או אינפורמציה אחרת או תוכן, אשר תהיה נגישה באמצעות שירותjust4me.co.il, אבל שלא הוצגה ישירות על ידי just4me.co.il הינן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן.
Just4me.co.il לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או הישימות של  אינפורמציה שתימסר במסגרת השירות ולא תאמץ או תקבל או תהיה אחראית בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיעשו על ידי גורם כלשהוא לבד מ- just4me.co.il. בשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות just4me.co.il או יועברו לחברי האתר.
אזהרה
יתכן שחברים אחרים באתר  ומשתמשים (כולל משתמשים בלתי מורשים ("האקרים")), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת שירות just4me.co.il ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני לאינפורמציה מעין זו. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל האינפורמציה ישתמש בה כדי לפגוע בך.just4me.co.il  אינה אחראית לשימוש בכל אינפורמציה אישית שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג האינפורמציה שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים.
Just4me שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להשגיח על החומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר השירות. Just4me.co.il תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של האתר, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים אשר תפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, ובהודעות הדואר האלקטרוני שלך. כל דואר אלקטרוני שישלח בינך לבין מנוי אחר בשירות של just4me.co.il, אשר אינו נגיש לציבור, יטופל כמסמך מוגן על ידי דיני הפרטיות על ידי האתר, כפי הנדרש על פי הדין החל.
זכויות קנייניות
Just4me.co.il היא הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגבי זכויות יוצרים, סימני מסחר, וכל אינפורמציה אחרת שהינה קנינה של just4me.co.il או מורשיה או מרשיה. בנוסף, חברים אחרים עלולים לפרסם אינפורמציה שהינה מוגנת על ידי זכויות יוצרים, בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת. למעט לגבי אינפורמציה שאין לגביה זכויות קניין והנה ברשות הציבור, או שניתן לגביה אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר או להפיץ או להציג, או למכור כל אינפורמציה קניינית מעין זו.
בכל מקרה שבו תפרסם אינפורמציה או תוכן בכל שטח שהינו גלוי לציבור בשירות של, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, והינך מאשר בכך כי הינך רשאי ובעל הזכות להעניק ל- ולחברי Just4me.co.il האחרים, רישיון בלתי חוזר, נצחי, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי להשתמש, להעתיק להציג, להפיץ אינפורמציה ותכנים אלה ולהכין מהם עבודות או לכלול אותם בעבודות אחרות ולהעניק רישיונות משנה לשימוש באינפורמציה.
אינפורמציה המתפרסמת בשירות על ידי מנוי
Just4me.co.il תשמור בסודיות כל אינפורמציה שתסופק על ידך לשירות Just4me.co.il l, כולל מספרי כרטיס האשראי, ותגלה אינפורמציה זו רק לתכליות שלמענן נאספה, או על פי דרישה שמבוססת על החוק. אנא קרא את הצהרת הפרטיות בנוגע לאינפורמציה נוספת הנוגעת לפרטיות ולשמירה על סודיות.
תלונות
על מנת לפתור תלונות המתייחסות לשירות Just4me.co.il, עליך להתקשר ראשית לשירות הלקוחות של Just4me.co.il על ידי לחיצה על הקישור "צרו קשר" או באמצעות דואר אלקטרוני Just4me.co.il l
היעדר מצגים מצד Just4me.co.il
Just4me.co.il מספקת את שירות Just4me.co.il כפי שהוא "As Is" ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או מכללא, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם Just4me.co.il, נציגיה, או בכל הקשור לשירות. Just4me.co.il במפורש מסייגת כל אחריות מפורשת או מכללא מסחרית או אחרת. Just4me.co.il אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. Just4me.co.il מסייגת כל מצג או הבטחה בנוגע ביחס לחבור לשירות או זמינותו.
הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תהיה Just4me.co.il אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם Just4me.co.il או שליחיה או נציגיה, ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע באמור לעיל, אחריותה של Just4me.co.il כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך ל- Just4me.co.il עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות.
Just4me.co.il אינה מבצעת ניפוי של החברים הנרשמים לשירות בכל דרך וצורה שהם, כתוצאה מכך Just4me.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם חברים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל או היעדר נכונות.
תנאי הרכישה

תנאי רכישת מנוי ל- Just4me.co.il
תנאי רכישת מנוי לשירות מפורטים כדלקמן:
מחירון: להלן מחירי רכישת מנוי לשירות Just4me.co.il:
תקופת מנוי התחלתי
חיוב ראשוני
מחיר חידוש חודשי מובטח*
6 חודשים
234 ש"ח
39 ש"ח
3 חודשים
147 ש"ח
49 ש"ח
1 חודש
69 ש"ח
69 ש"ח
* במידה ושילמת בכרטיס אשראי, יתחדש מנוייך עם סיום תקופת המנוי הראשונית מידי חודש בחודשו. אם ברצונך לבטל את החידוש, יש להודיע לשירות הלקוחות. מחיר החידוש מובטח למשלמים בכרטיס אשראי בלבד ובמידה והחידוש נעשה בהמשך למנוי שנרכש, על פי תנאי השימוש במערכת (ראה תנאי השירות).
תנאי מחירון Just4me.co.il
1. כל הסכומים סופיים ומוחלטים. אין החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו לחיפוש במערכת, יתרת הזכות לשימוש במערכת תעמוד לו בקשות אישיות ידונו באופן פרטני.
2. החברה מתחייבת כי דואר אלקטרוני שנשלח ע"י רוכש המנוי ישלח ליעדו באמצעות מערכת Just4me.co.il. יחד עם זאת החברה איננה יכולה להבטיח כי המנוי יזכה לתגובה מן הנמען. אין בשליחת ההודעה משום הבטחה של החברה לכל התחייבות שהיא כלפי המנוי למעט ההתחייבות לשלוח ההודעה לנמען שאליו החליט המנוי לשירות לשלוח הודעה באמצעות מערכת הדוא"ל.
3. רוכש המנוי מסכים ומצהיר בזאת כי זכויות המנוי אינן מקנות זכות לבטל המנוי במצב בין אם ה